REGULAMIN
BEST WESTERN PLUS
HOTEL OLSZTYN OLD TOWN

§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej. Pokoje hotelowe wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 12.00 następnego dnia. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. W przypadku nie opuszczenia pokoju w wyznaczonym przez Gościa terminie (potwierdzonym przy meldunku), hotel ma prawo obciążyć Gościa w kwocie 100% ceny doby hotelowej aktualnej na dany dzień. Usługa hotelowa to zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi oferowane przez Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town.

§ 2

Podstawa do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju lub apartamencie od godziny 6.00 do godziny 22.00. Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.

§ 4

Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcje na zgłoszony problem. Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town ma obowiązek zapewnić:

a) Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.

b) Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.

c) Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu.

d) Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

e) Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zmienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§ 5

Na życzenie Gościa Hotel Kopernik świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a) Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

b) Budzenie o wyznaczonej porze.

c) Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu. Sejfy znajdują się w każdym z pokoi.

d) Przechowywanie bagażu: Hotel może odmówić przyjęcia na przechowywanie bagaży w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mające cech bagażu osobistego.

e) Dokonywanie rezerwacji w innych hotelach.

§ 6

Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o występowaniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 7

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który został pozostawiony na terenie obiektu.

§ 8

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która narusza tę zasadę.

§ 9

Każdorazowo opuszczając pokój lub apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Gość Hotelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Na terenie Kopernik obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku złamania zakazów zawartych w punktach 3 i 4 niniejszego paragrafu, na gościa zostanie nałożona kara w wysokości 1000 zł oraz pokrycie wszelkich kosztów związanych z wywołaniem alarmu przeciwpożarowego.

§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym okresie, przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne. Dyrekcja Hotelu

Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town | Olsztyn | Konferencje | Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town

Centrum Konferencyjno-Bankietowe

cztery w pełni wyposażone sale konferencyjne oraz sala bankietowa
Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town | Olsztyn | Restauracja | Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town

Restauracja hotelowa

lokalne produkty, kreatywna kuchnia


Oficjalna strona
Rezerwuj bezpośrednio

 

Atrakcyjna lokalizacja
tylko 3 min od centrum
Starego Miasta

 

Świetna baza noclegowa
dla chcących poznać
Olsztyn i okolice

 

Hotelowa restauracja
pyszne dania kuchni polskiej
i europejskiej